TRAFFIC ROAD : Exercise 2.

0
559

Results

-
Share This
Share This

#1. Nta na rimwe abanyamaguru bashobora gutinda mu muhanda cyangwa kuhahagarara keretse

#2. Ibyerekeranye no gusimburana kw'amahoni n'imburira zimurika , ntibirenga ibinyabiziga

#3. Bamwe muri aba bantu bubahiriza ibyo abanyamaguru bayegetswe

#4. Ku mateme hagati y'ibinyabiziga bifite ibimenyetso byerekana umuvuduko hagomba kuba nibura

#5. Itara ryo guhagarara rishyirwa gusa iyo ingufu za moteri zirengeje Santimetero kibe

#6. Ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini mu muhanda wo hagati mu nzira ugizwe n'imihanda

#7. Itara ryo guhagarara rigomba kwaka iyo

#8. Hagati y'imodoka ziherekeranyije mu butumwa zigamije urugendo rumwe hagomba kuba byibura

#9. Isonga y'impombo yohereza ibyotsi ntishobora kwerekeza

#10. Ibinyabiziga by'ubuhinzi bifite imipira bifite imipira irambuka cyangwa itarambuka ntibigomba kurenza umuvuduko ukurikira

#11. Amatara magufi y'imodoka ntashobora kurenga

#12. Iyo uburebure bw'imizigo iri ku kanyamizigo gakururwa burenze metero 12 hagomba

#13. Ikinyabiziga kigendeshwa na moteri n'ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa ntibishobora gukurura

#14. Igihe ikinyabiziga kidapakiye , ahari hejuru cyane y'ubuso bubonesha bw'itara ryo guhagarara ntibushobora gusumba

#15. Hashyirwa umuherekeza wunganira umuyobozi iyo umubare w'inyamaswa zikurura urenze

#16. Utugarurarumuri two ku ruhande rw'imbere rw'ikinyabiziga tugomba gusa na

#17. Itara ribonesha icyapa kiranga nimero z'ikinyabiziga rigomba kuba

#18. Ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini iyo ubugari bw'umwanya usigaye ku muhanda butagifite

#19. Iyo akanyamizigo gasunikwa cyangwa ibyo gatwaye bidatuma umuyobozi atabona nea imbere ye

#20. Ubwikorezi ntarengwa ku binyabiziga bikururana ni

Finish

share

Share This

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here